Vaše reklama na našich webech
Cílená reklama

GDPR1/ Informace o společnosti zpracovávající osobní údaje

Správcem osobních údajů je firma Filip Bezucha, IČ: 65445988, se sídlem Ježdíkova 266, 153 00 Praha 5, zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 16.

2/ Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři, jen za účelem vyřízení dotazu, poptávky nebo připomínek.

3/ Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu pro vyřízení vašeho požadavku.

4/ Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

Osobní údaje nezpřístupňujeme třetím osobám kromě povinnosti stanovenou zákonem.

5/ Právo na opravu, úpravu nebo doplnění

V případě, že u uživatele došlo ke změně v dříve uvedených osobních údajích, lze prostřednictvím kontaktního formuláře informovat správce o změnách.

6/ Odvolání souhlasu

Uživatel má kdykoliv právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.Solution.cz - internetová reklama

Copyright © 2011 - 2022 Filip Bezucha. Všechna práva vyhrazena.